W Jedlińsku zabili śmierć

W Jedlińsku, jak co roku, „legalny” wójt oddał władzę wójtowi Pardole, mężczyźni przebrali się za kobiety, po ulicach grasowały diabły, a całe to towarzystwo jednomyślnie skazało na śmierć… śmierć we własnej osobie. Wyrok został wykonany przez miejscowego kata, po czym nastąpiła ogólna radość i zabawa – w taki oto sposób mieszkańcy Jedlińska żegnają karnawał, aby przywitać post.

You may also like...